Disclaimer voor vertalingen

Deze website voldoet aan de verplichting om het gebruik van machinevertalingen aan te geven.

DEZE WEBSITE BEVAT VERTALINGEN DIE DOOR VERTAALSOFTWARE ZIJN GEMAAKT. DE ToolTeam® - August GmbH ONTKENT ALLE AANSPRAKELIJKHEID, EXPRESS OF IMPLIED, MET BETREKKING TOT DE ACCURITEIT VAN DEZE VERTALINGEN, MET INBEGRIP VAN OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE VERTALINGEN EN OM HET EVEN WELKE IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANTABILITY, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

De website van ToolTeam® - August GmbH is met behulp van vertaalsoftware in verschillende vreemde talen vertaald om het gebruik door gebruikers van vreemde talen te vergemakkelijken. Redelijke inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid van deze vertalingen te waarborgen. Nochtans, aangezien machinevertalingen over het algemeen vatbaar zijn voor fouten en op geen enkele manier kunnen dienen als een gelijkwaardig substituut voor menselijke vertalers, zijn de hier geleverde vertalingen, als een dienst aan gebruikers van de ToolTeam® - August GmbH website, niet onderworpen aan enige garantie van defecten. Geen aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, wordt aanvaard voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van vertalingen vanuit het Duits in enige doeltalen. Sommige inhoud zoals afbeeldingen, video's, enz. zijn mogelijk niet correct vertaald als gevolg van de beperkingen van de gebruikte vertaalsoftware. De officiële basis voor alle huidige vertalingen is de Duitse versie van de website van ToolTeam® - August GmbH. Afwijkingen of verschillen in de inhoud van deze vertalingen zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolgen ten aanzien van de naleving of overtreding van verordeningen en wetten. Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie van de vertaalde inhoud, gebruik dan de Duitse website, Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie van de vertaalde inhoud, gebruik dan de Duitse website, dat is de officiële en enige rechtsgeldige versie.

Leest u ook onze Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten van ToolTeam® - August GmbH.