Impressum

ToolTeam® - August GmbH
Lindauer Str. 69
D-50935 Köln
Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789
: [email protected]

August GmbH, Hoofdkantoor in Köln
Handelsregister Köln: HRB 76937
BTW-ID-nr.: DE286379175

: Köln
: Finanzamt Köln West
: 25.000,00 EUR
: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25 D-91710 Gunzenhausen, Tel.: +49 (0)9831 505-0

Geautoriseerde vertegenwoordiger/ CEO: Dipl.-Ing. Philipp August Bier, Johannes Wilhelm Bier B.A.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

U kunt onze klantenservice telefonisch bereiken voor vragen, klachten en claims: +49(0)221/43082760 en per e-mail op [email protected]. Voor vragen kunt u ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Platform voor Online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Disclaimer

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen informatie op onze website in het kader van de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Wij zijn niet verplicht de verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten, §§ 8-10 TMG. De verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven bestaan. Aansprakelijkheid voor inhoud van derden is op zijn vroegst mogelijk vanaf het moment dat een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


2. Aansprakelijkheid voor links

Wij hebben geen invloed op de inhoud van externe websites waarnaar wij via links binnen het kader van ons aanbod verwijzen. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Op het moment van koppelen waren wij niet op de hoogte van illegale inhoud op de gelinkte websites. Zonder concrete aanwijzingen is een voortdurende controle van de inhoud van de gelinkte pagina's niet haalbaar. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.


3. Auteursrecht

Alle op deze website gepresenteerde inhoud en werken zijn onderworpen aan de normen van het Duitse auteursrecht. Het gebruik, de reproductie, enz. is onderworpen aan de rechten van de respectieve auteurs of rechtenbeheerders en vereist de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of rechtenbeheerder. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Indien enige inhoud op onze site niet door ons is gecreëerd, zijn de auteursrechten van derden gerespecteerd en erkend. Gelieve ons te verwittigen indien u enige inbreuk op het auteursrecht vaststelt. Wij zullen dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.


4. Aansprakelijkheid voor downloads

Ondanks zorgvuldige controle van de bestanden die op onze websites voor opslag worden aangeboden, kan besmetting door virussen niet worden uitgesloten. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de bescherming van uw systeem in de vorm van een virusscanner en een firewall. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het downloaden of installeren van geïnfecteerde bestanden.


5. Vertalingen

Disclaimer voor vertalingen

Deze website voldoet aan de verplichting om het gebruik van machinevertalingen aan te geven.

DEZE WEBSITE BEVAT VERTALINGEN DIE DOOR VERTAALSOFTWARE ZIJN GEMAAKT. DE ToolTeam® - August GmbH ONTKENT ALLE AANSPRAKELIJKHEID, EXPRESS OF IMPLIED, MET BETREKKING TOT DE ACCURITEIT VAN DEZE VERTALINGEN, MET INBEGRIP VAN OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE VERTALINGEN EN OM HET EVEN WELKE IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANTABILITY, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

De website van ToolTeam® - August GmbH is met behulp van vertaalsoftware in verschillende vreemde talen vertaald om het gebruik door gebruikers van vreemde talen te vergemakkelijken. Redelijke inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid van deze vertalingen te waarborgen. Nochtans, aangezien machinevertalingen over het algemeen vatbaar zijn voor fouten en op geen enkele manier kunnen dienen als een gelijkwaardig substituut voor menselijke vertalers, zijn de hier geleverde vertalingen, als een dienst aan gebruikers van de ToolTeam® - August GmbH website, niet onderworpen aan enige garantie van defecten. Geen aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, wordt aanvaard voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van vertalingen vanuit het Duits in enige doeltalen. Sommige inhoud zoals afbeeldingen, video's, enz. zijn mogelijk niet correct vertaald als gevolg van de beperkingen van de gebruikte vertaalsoftware. De officiële basis voor alle huidige vertalingen is de Duitse versie van de website van ToolTeam® - August GmbH. Afwijkingen of verschillen in de inhoud van deze vertalingen zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolgen ten aanzien van de naleving of overtreding van verordeningen en wetten. Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie van de vertaalde inhoud, gebruik dan de Duitse website, Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie van de vertaalde inhoud, gebruik dan de Duitse website, dat is de officiële en enige rechtsgeldige versie.

Leest u ook onze Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten van ToolTeam® - August GmbH.

Beeldrechten

© Fotimmz - Fotolia.com
© suzannmeer - Fotolia.com © Nd3000 – Fotolia.com © DragonImages – Fotolia.com © kantver – Fotolia.com

Copyright © 2006 - 2023, ToolTeam® - August GmbH

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsook hun rangschikking op de websites van August GmbH zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of ter beschikking van derden worden gesteld. Sommige pagina's bevatten ook afbeeldingen die onder het auteursrecht van derden vallen.

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Software

ToolTeam® Version Handel 20.0.12

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG is Dipl.-Ing. Philipp August Bier, Johannes Wilhelm Bier B.A., contactgegevens zie boven.