Alle Produkte (6263)

keyboard_arrow_down
 • 0,05mm (1)
 • 0,060mm (1)
 • 0,070mm (1)
 • 0,080mm (1)
 • 0,090mm (1)
 • 0,10mm (1)
 • 0,15mm (1)
 • 0,20mm (2)
 • 0,21mm (1)
 • 0,22mm (1)
 • 0,23mm (1)
 • 0,24mm (1)
 • 0,25mm (2)
 • 0,26mm (1)
 • 0,27mm (1)
 • 0,28mm (1)
 • 0,29mm (1)
 • 0,30mm (4)
 • 0,31mm (1)
 • 0,32mm (1)
 • 0,33mm (1)
 • 0,34mm (1)
 • 0,35mm (2)
 • 0,36mm (1)
 • 0,37mm (1)
 • 0,38mm (1)
 • 0,39mm (1)
 • 0,40mm (4)
 • 0,41mm (1)
 • 0,42mm (1)
 • 0,43mm (1)
 • 0,44mm (1)
 • 0,45mm (2)
 • 0,46mm (1)
 • 0,47mm (1)
 • 0,48mm (1)
 • 0,49mm (1)
 • 0,50mm (9)
 • 0,50x 3,15mm (4)
 • 0,51mm (1)
 • 0,52mm (1)
 • 0,53mm (1)
 • 0,54mm (1)
 • 0,55mm (2)
 • 0,56mm (1)
 • 0,57mm (1)
 • 0,58mm (1)
 • 0,59mm (1)
 • 0,60mm (9)
 • 0,61mm (1)
 • 0,62mm (1)
 • 0,63mm (1)
 • 0,64mm (1)
 • 0,65mm (2)
 • 0,66mm (1)
 • 0,67mm (1)
 • 0,68mm (1)
 • 0,69mm (1)
 • 0,70mm (9)
 • 0,71mm (1)
 • 0,72mm (1)
 • 0,73mm (1)
 • 0,74mm (1)
 • 0,75mm (3)
 • 0,76mm (1)
 • 0,77mm (1)
 • 0,78mm (1)
 • 0,79mm (1)
 • 0,80mm (10)
 • 0,80x 3,15mm (5)
 • 0,81mm (1)
 • 0,82mm (1)
 • 0,83mm (1)
 • 0,84mm (1)
 • 0,85mm (2)
 • 0,86mm (1)
 • 0,87mm (1)
 • 0,88mm (1)
 • 0,89mm (1)
 • 0,90mm (10)
 • 0,91mm (1)
 • 0,92mm (1)
 • 0,93mm (1)
 • 0,94mm (1)
 • 0,95mm (2)
 • 0,96mm (1)
 • 0,97mm (1)
 • 0,98mm (1)
 • 0,99mm (1)
 • 0,110mm (1)
 • 0,120mm (1)
 • 0,130mm (1)
 • 0,140mm (1)
 • 0,160mm (1)
 • 0,170mm (1)
 • 0,180mm (1)
 • 0,190mm (1)
 • 0,210mm (1)
 • 0,220mm (1)
 • 0,230mm (1)
 • 0,240mm (1)
 • 0,260mm (1)
 • 0,270mm (1)
 • 0,280mm (1)
 • 0,290mm (1)
 • 0,310mm (1)
 • 0,320mm (1)
 • 0,330mm (1)
 • 0,340mm (1)
 • 0,360mm (1)
 • 0,370mm (1)
 • 0,380mm (1)
 • 0,390mm (1)
 • 0,410mm (1)
 • 0,420mm (1)
 • 0,430mm (1)
 • 0,440mm (1)
 • 0,460mm (1)
 • 0,470mm (1)
 • 0,480mm (1)
 • 0,490mm (1)
 • 0,510mm (1)
 • 0,520mm (1)
 • 0,530mm (1)
 • 0,540mm (1)
 • 0,560mm (1)
 • 0,570mm (1)
 • 0,580mm (1)
 • 0,590mm (1)
 • 0,610mm (1)
 • 0,620mm (1)
 • 0,630mm (1)
 • 0,640mm (1)
 • 0,660mm (1)
 • 0,670mm (1)
 • 0,680mm (1)
 • 0,690mm (1)
 • 0,710mm (1)
 • 0,720mm (1)
 • 0,730mm (1)
 • 0,740mm (1)
 • 0,760mm (1)
 • 0,770mm (1)
 • 0,780mm (1)
 • 0,790mm (1)
 • 1,0- 5,0mm (1)
 • 1,0- 5,9mm (3)
 • 1,0-10,0mm (6)
 • 1,0-10,5mm (3)
 • 1,0-13,0mm (4)
 • 1,00mm (28)
 • 1,00x 3,15mm (7)
 • 1,00x 4,00mm (5)
 • 1,01mm (1)
 • 1,02mm (1)
 • 1,03mm (1)
 • 1,04mm (1)
 • 1,05mm (2)
 • 1,06mm (1)
 • 1,07mm (1)
 • 1,08mm (1)
 • 1,09mm (1)
 • 1,10mm (24)
 • 1,11mm (1)
 • 1,12mm (1)
 • 1,13mm (1)
 • 1,14mm (1)
 • 1,15mm (2)
 • 1,16mm (1)
 • 1,17mm (1)
 • 1,18mm (1)
 • 1,19mm (1)
 • 1,20mm (24)
 • 1,21mm (1)
 • 1,22mm (1)
 • 1,23mm (1)
 • 1,24mm (1)
 • 1,25mm (5)
 • 1,25x 3,15mm (6)
 • 1,25x 5,00mm (1)
 • 1,26mm (1)
 • 1,27mm (1)
 • 1,28mm (1)
 • 1,29mm (1)
 • 1,30mm (24)
 • 1,31mm (1)
 • 1,32mm (1)
 • 1,33mm (1)
 • 1,34mm (1)
 • 1,35mm (2)
 • 1,36mm (1)
 • 1,37mm (1)
 • 1,38mm (1)
 • 1,39mm (1)
 • 1,40mm (24)
 • 1,41mm (1)
 • 1,42mm (1)
 • 1,43mm (1)
 • 1,44mm (1)
 • 1,45mm (2)
 • 1,46mm (1)
 • 1,47mm (1)
 • 1,48mm (1)
 • 1,49mm (1)
 • 1,50mm (29)
 • 1,51mm (1)
 • 1,52mm (1)
 • 1,53mm (1)
 • 1,54mm (1)
 • 1,55mm (1)
 • 1,56mm (1)
 • 1,57mm (1)
 • 1,58mm (1)
 • 1,59mm (1)
 • 1,60mm (24)
 • 1,60x 4,00mm (7)
 • 1,60x 5,00mm (3)
 • 1,60x 6,30mm (1)
 • 1,61mm (1)
 • 1,62mm (1)
 • 1,63mm (1)
 • 1,64mm (1)
 • 1,65mm (1)
 • 1,66mm (1)
 • 1,67mm (1)
 • 1,68mm (1)
 • 1,69mm (1)
 • 1,70mm (24)
 • 1,71mm (1)
 • 1,72mm (1)
 • 1,73mm (1)
 • 1,74mm (1)
 • 1,75mm (4)
 • 1,77mm (1)
 • 1,78mm (1)
 • 1,79mm (1)
 • 1,80mm (25)
 • 1,81mm (1)
 • 1,82mm (1)
 • 1,83mm (1)
 • 1,84mm (1)
 • 1,85mm (1)
 • 1,86mm (1)
 • 1,87mm (1)
 • 1,88mm (1)
 • 1,89mm (1)
 • 1,90mm (25)
 • 1,91mm (1)
 • 1,92mm (1)
 • 1,93mm (1)
 • 1,94mm (1)
 • 1,95mm (1)
 • 1,96mm (1)
 • 1,97mm (1)
 • 1,98mm (1)
 • 1,99mm (1)
 • 1,760mm (1)
 • 1:1mm (1)
 • 1:2mm (1)
 • 1mm (2)
 • 2,0- 5,0mm (1)
 • 2,00mm (38)
 • 2,00x 5,00mm (7)
 • 2,00x 6,00mm (3)
 • 2,00x 8,00mm (1)
 • 2,05mm (1)
 • 2,10mm (29)
 • 2,15mm (1)
 • 2,20mm (28)
 • 2,25mm (5)
 • 2,30mm (29)
 • 2,35mm (1)
 • 2,40mm (30)
 • 2,45mm (1)
 • 2,50mm (41)
 • 2,50x 6,30mm (9)
 • 2,50x 8,00mm (1)
 • 2,50x10,00mm (1)
 • 2,55mm (1)
 • 2,60mm (29)
 • 2,65mm (1)
 • 2,70mm (29)
 • 2,75mm (6)
 • 2,80mm (33)
 • 2,85mm (1)
 • 2,90mm (33)
 • 2,95mm (1)
 • 2:1 (2)
 • 2:1mm (1)
 • 2:2mm (1)
 • 2:3mm (1)
 • 2mm (1)
 • 3,0-14,0mm (1)
 • 3,00mm (1)
 • 3,00mm (46)
 • 3,05mm (1)
 • 3,10mm (39)
 • 3,15mm (1)
 • 3,15x 8,00mm (10)
 • 3,15x11,20mm (1)
 • 3,20mm (45)
 • 3,25mm (10)
 • 3,30mm (39)
 • 3,35mm (1)
 • 3,40mm (31)
 • 3,40x 2,50mm (2)
 • 3,45mm (1)
 • 3,50mm (51)
 • 3,55mm (1)
 • 3,60mm (30)
 • 3,65mm (1)
 • 3,70mm (30)
 • 3,75mm (7)
 • 3,80mm (37)
 • 3,85mm (1)
 • 3,90mm (31)
 • 3,95mm (1)
 • 3:1 (2)
 • 3:1mm (1)
 • 3:2 (2)
 • 3:2mm (1)
 • 3:3mm (1)
 • 3:4mm (1)
 • 4,0-12,0mm (1)
 • 4,0-30,5mm (1)
 • 4,00mm (53)
 • 4,00x10,00mm (8)
 • 4,00x14,00mm (1)
 • 4,05mm (1)
 • 4,10mm (40)
 • 4,15mm (1)
 • 4,20mm (47)
 • 4,25mm (8)
 • 4,30mm (32)
 • 4,35mm (1)
 • 4,40mm (31)
 • 4,45mm (1)
 • 4,50mm (48)
 • 4,50x 3,30mm (2)
 • 4,55mm (1)
 • 4,60mm (29)
 • 4,65mm (1)
 • 4,70mm (30)
 • 4,75mm (8)
 • 4,80mm (42)
 • 4,85mm (1)
 • 4,90mm (41)
 • 4,95mm (1)
 • 4:1 (2)
 • 4:1mm (1)
 • 4:2 (2)
 • 4:2mm (1)
 • 4:3 (2)
 • 4:3mm (1)
 • 4:4mm (1)
 • 4:5mm (1)
 • 4mm (3)
 • 5,0-10,0mm (1)
 • 5,0-14,0mm (1)
 • 5,00mm (60)
 • 5,00x12,50mm (4)
 • 5,00x18,00mm (1)
 • 5,05mm (5)
 • 5,1-10,0mm (1)
 • 5,10mm (44)
 • 5,15mm (1)
 • 5,20mm (42)
 • 5,25mm (8)
 • 5,30mm (35)
 • 5,35mm (1)
 • 5,40mm (29)
 • 5,45mm (1)
 • 5,50mm (54)
 • 5,50x 4,20mm (2)
 • 5,55mm (1)
 • 5,60mm (31)
 • 5,65mm (1)
 • 5,70mm (39)
 • 5,75mm (8)
 • 5,80mm (47)
 • 5,85mm (1)
 • 5,90mm (32)
 • 5,95mm (1)
 • 5:1mm (1)
 • 5:2 (2)
 • 5:2mm (1)
 • 5:3 (2)
 • 5:3mm (1)
 • 5:4 (2)
 • 5:4mm (1)
 • 5:5mm (1)
 • 5mm (4)
 • 6,0-20,0mm (1)
 • 6,0-30,0mm (1)
 • 6,00mm (63)
 • 6,00x 3,20mm (2)
 • 6,00x 3,40mm (2)
 • 6,3-20,5mm (1)
 • 6,3-25,0mm (1)
 • 6,5mm (2)
 • 6,10mm (29)
 • 6,20mm (35)
 • 6,25mm (8)
 • 6,30mm (32)
 • 6,30x16,00mm (4)
 • 6,30x20,00mm (1)
 • 6,40mm (28)
 • 6,50mm (57)
 • 6,60mm (27)
 • 6,60x 3,40mm (1)
 • 6,60x 5,00mm (2)
 • 6,70mm (30)
 • 6,75mm (8)
 • 6,80mm (39)
 • 6,90mm (28)
 • 6:4mm (1)
 • 6:5mm (1)
 • 6mm (9)
 • 7,00mm (54)
 • 7,10mm (25)
 • 7,20mm (26)
 • 7,25mm (8)
 • 7,30mm (26)
 • 7,40mm (25)
 • 7,50mm (53)
 • 7,60mm (25)
 • 7,70mm (24)
 • 7,75mm (8)
 • 7,80mm (28)
 • 7,90mm (25)
 • 7mm (5)
 • 8,0-20,0mm (1)
 • 8,00mm (64)
 • 8,00x 4,30mm (2)
 • 8,00x 4,50mm (2)
 • 8,00x20,00mm (2)
 • 8,10mm (26)
 • 8,20mm (27)
 • 8,25mm (9)
 • 8,30mm (30)
 • 8,40mm (26)
 • 8,50mm (57)
 • 8,60mm (26)
 • 8,70mm (26)
 • 8,75mm (9)
 • 8,80mm (28)
 • 8,90mm (25)
 • 8mm (15)
 • 9,00mm (60)
 • 9,00x 4,50mm (1)
 • 9,00x 6,80mm (3)
 • 9,10mm (25)
 • 9,20mm (25)
 • 9,25mm (9)
 • 9,30mm (25)
 • 9,40mm (26)
 • 9,50mm (60)
 • 9,60mm (24)
 • 9,70mm (24)
 • 9,75mm (9)
 • 9,80mm (27)
 • 9,90mm (24)
 • 9mm (2)
 • 10,0-15,0mm (1)
 • 10,00mm (77)
 • 10,00x 5,30mm (2)
 • 10,00x 5,50mm (3)
 • 10,00x25,00mm (2)
 • 10,10mm (12)
 • 10,20mm (34)
 • 10,25mm (7)
 • 10,30mm (10)
 • 10,40mm (14)
 • 10,50mm (68)
 • 10,60mm (10)
 • 10,70mm (10)
 • 10,75mm (9)
 • 10,80mm (12)
 • 10,90mm (10)
 • 10mm (14)
 • 11,00mm (68)
 • 11,00x 5,50mm (3)
 • 11,00x 6,60mm (3)
 • 11,00x 8,50mm (3)
 • 11,10mm (9)
 • 11,20mm (11)
 • 11,25mm (6)
 • 11,30mm (9)
 • 11,40mm (9)
 • 11,50mm (65)
 • 11,50x 6,40mm (2)
 • 11,60mm (9)
 • 11,70mm (9)
 • 11,75mm (10)
 • 11,80mm (11)
 • 11,90mm (9)
 • 11mm (2)
 • 12,00mm (71)
 • 12,10mm (7)
 • 12,20mm (8)
 • 12,25mm (7)
 • 12,30mm (7)
 • 12,40mm (11)
 • 12,50mm (64)
 • 12,60mm (7)
 • 12,70mm (7)
 • 12,75mm (10)
 • 12,80mm (8)
 • 12,90mm (7)
 • 12mm (14)
 • 13,00mm (69)
 • 13,00x 6,60mm (3)
 • 13,10mm (4)
 • 13,20mm (5)
 • 13,25mm (6)
 • 13,30mm (4)
 • 13,40mm (5)
 • 13,50mm (39)
 • 13,50x10,20mm (3)
 • 13,60mm (4)
 • 13,70mm (4)
 • 13,75mm (9)
 • 13,80mm (5)
 • 13,90mm (4)
 • 13mm (5)
 • 14,00mm (42)
 • 14,10mm (3)
 • 14,20mm (3)
 • 14,25mm (6)
 • 14,30mm (2)
 • 14,40mm (3)
 • 14,50mm (33)
 • 14,60mm (3)
 • 14,70mm (3)
 • 14,75mm (9)
 • 14,80mm (3)
 • 14,90mm (3)
 • 14mm (13)
 • 15,0-20,0mm (1)
 • 15,00mm (40)
 • 15,00x 8,40mm (2)
 • 15,00x 9,00mm (3)
 • 15,10mm (3)
 • 15,20mm (3)
 • 15,25mm (5)
 • 15,30mm (3)
 • 15,40mm (3)
 • 15,50mm (35)
 • 15,50x12,00mm (1)
 • 15,60mm (3)
 • 15,70mm (3)
 • 15,75mm (8)
 • 15,80mm (3)
 • 15,90mm (3)
 • 15mm (1)
 • 16,0-30,5mm (1)
 • 16,00mm (42)
 • 16,10mm (2)
 • 16,20mm (3)
 • 16,25mm (4)
 • 16,30mm (3)
 • 16,40mm (3)
 • 16,50mm (32)
 • 16,60mm (3)
 • 16,70mm (3)
 • 16,75mm (7)
 • 16,80mm (3)
 • 16,90mm (3)
 • 16mm (13)
 • 17,00mm (30)
 • 17,10mm (1)
 • 17,20mm (1)
 • 17,20x 9,00mm (3)
 • 17,25mm (5)
 • 17,30mm (1)
 • 17,40mm (1)
 • 17,50mm (28)
 • 17,50x14,00mm (1)
 • 17,60mm (1)
 • 17,70mm (1)
 • 17,75mm (7)
 • 17,80mm (1)
 • 17,90mm (1)
 • 18,00mm (30)
 • 18,00x11,00mm (3)
 • 18,10mm (1)
 • 18,20mm (1)
 • 18,25mm (6)
 • 18,30mm (1)
 • 18,40mm (1)
 • 18,50mm (27)
 • 18,60mm (1)
 • 18,70mm (3)
 • 18,75mm (6)
 • 18,80mm (1)
 • 18,90mm (1)
 • 18mm (11)
 • 19,00mm (31)
 • 19,00x10,50mm (2)
 • 19,10mm (1)
 • 19,20mm (1)
 • 19,25mm (5)
 • 19,30mm (1)
 • 19,40mm (1)
 • 19,50mm (28)
 • 19,60mm (1)
 • 19,70mm (3)
 • 19,75mm (5)
 • 19,80mm (1)
 • 19,90mm (1)
 • 19mm (3)
 • 20,0-25,0mm (1)
 • 20,00mm (35)
 • 20,00x13,50mm (1)
 • 20,00x15,50mm (1)
 • 20,10mm (1)
 • 20,20mm (1)
 • 20,25mm (4)
 • 20,30mm (1)
 • 20,40mm (1)
 • 20,50mm (22)
 • 20,60mm (1)
 • 20,70mm (3)
 • 20,75mm (4)
 • 20,80mm (1)
 • 20,90mm (1)
 • 20mm (11)
 • 21,00mm (24)
 • 21,10mm (1)
 • 21,20mm (1)
 • 21,25mm (4)
 • 21,30mm (1)
 • 21,40mm (1)
 • 21,50mm (15)
 • 21,50x11,00mm (2)
 • 21,60mm (1)
 • 21,70mm (3)
 • 21,75mm (3)
 • 21,80mm (1)
 • 21,90mm (1)
 • 22,00mm (24)
 • 22,00x17,50mm (1)
 • 22,10mm (1)
 • 22,20mm (1)
 • 22,25mm (3)
 • 22,30mm (1)
 • 22,40mm (1)
 • 22,50mm (15)
 • 22,60mm (1)
 • 22,70mm (3)
 • 22,75mm (4)
 • 22,80mm (1)
 • 22,90mm (1)
 • 22mm (9)
 • 23,00mm (24)
 • 23,25mm (1)
 • 23,50mm (9)
 • 23,70mm (2)
 • 23,75mm (1)
 • 24,00mm (24)
 • 24,00x15,50mm (1)
 • 24,25mm (1)
 • 24,50mm (9)
 • 24,70mm (2)
 • 24,75mm (1)
 • 24mm (5)
 • 25,00mm (32)
 • 25,25mm (1)
 • 25,50mm (7)
 • 25,70mm (2)
 • 25,75mm (1)
 • 25mm (7)
 • 26,0-40,0mm (1)
 • 26,00mm (24)
 • 26,00x17,50mm (1)
 • 26,25mm (1)
 • 26,50mm (7)
 • 26,70mm (1)
 • 26,75mm (1)
 • 26mm (9)
 • 27,00mm (19)
 • 27,25mm (1)
 • 27,50mm (7)
 • 27,70mm (1)
 • 27,75mm (1)
 • 28,00mm (22)
 • 28,25mm (1)
 • 28,50mm (7)
 • 28,70mm (1)
 • 28,75mm (1)
 • 28mm (8)
 • 29,00mm (17)
 • 29,25mm (1)
 • 29,50mm (7)
 • 29,70mm (2)
 • 29,75mm (1)
 • 30,00mm (21)
 • 30,00x20,00mm (1)
 • 30,25mm (1)
 • 30,50mm (5)
 • 30,60mm (1)
 • 30,75mm (1)
 • 30mm (8)
 • 31,00mm (14)
 • 31,25mm (1)
 • 31,50mm (5)
 • 31,60mm (1)
 • 31,75mm (1)
 • 32,00mm (10)
 • 32,50mm (3)
 • 32,60mm (1)
 • 33,00mm (7)
 • 33,00x22,00mm (1)
 • 33,50mm (3)
 • 33,60mm (1)
 • 34,00mm (8)
 • 34,50mm (3)
 • 34,60mm (1)
 • 35,00mm (7)
 • 35,50mm (3)
 • 35,60mm (1)
 • 36,00mm (7)
 • 36,50mm (3)
 • 36,60mm (1)
 • 37,00mm (8)
 • 37,50mm (3)
 • 37,60mm (1)
 • 38,00mm (7)
 • 38,50mm (3)
 • 38,60mm (1)
 • 39,00mm (7)
 • 39,50mm (3)
 • 39,60mm (1)
 • 40,00mm (9)
 • 40,50mm (2)
 • 40,60mm (1)
 • 41,00mm (7)
 • 41,50mm (3)
 • 41,60mm (1)
 • 42,00mm (7)
 • 42,50mm (2)
 • 42,60mm (1)
 • 43,00mm (7)
 • 43,50mm (2)
 • 43,60mm (1)
 • 44,00mm (7)
 • 44,50mm (2)
 • 44,60mm (1)
 • 45,00mm (8)
 • 45,50mm (2)
 • 45,60mm (1)
 • 46,00mm (7)
 • 46,50mm (2)
 • 46,60mm (1)
 • 47,00mm (7)
 • 47,50mm (2)
 • 47,60mm (1)
 • 48,00mm (7)
 • 48,50mm (2)
 • 48,60mm (1)
 • 49,00mm (7)
 • 49,50mm (2)
 • 49,60mm (1)
 • 50,00mm (10)
 • 50,50mm (1)
 • 51,00mm (1)
 • 51,50mm (1)
 • 52,00mm (1)
 • 52,50mm (1)
 • 53,00mm (1)
 • 53,50mm (1)
 • 54,00mm (1)
 • 54,50mm (1)
 • 55,00mm (1)
 • 55,50mm (1)
 • 56,00mm (1)
 • 56,50mm (1)
 • 57,00mm (1)
 • 57,50mm (1)
 • 58,00mm (1)
 • 58,50mm (1)
 • 59,00mm (1)
 • 59,50mm (1)
 • 60,00mm (1)
 • 61,00mm (1)
 • 62,00mm (1)
 • 63,00mm (3)
 • 64,00mm (1)
 • 65,00mm (1)
 • 66,00mm (1)
 • 67,00mm (1)
 • 68,00mm (1)
 • 69,00mm (1)
 • 70,00mm (1)
 • 71,00mm (1)
 • 72,00mm (1)
 • 73,00mm (1)
 • 74,00mm (1)
 • 75,00mm (1)
 • 76,00mm (1)
 • 77,00mm (1)
 • 78,00mm (1)
 • 79,00mm (1)
 • 80,00mm (3)
 • 81,00mm (1)
 • 82,00mm (1)
 • 83,00mm (1)
 • 84,00mm (1)
 • 85,00mm (1)
keyboard_arrow_down
 • HM-bestückt (85)
 • HSS (4153)
 • HSS-E Co5 (928)
 • HSS-E Co5 TiN (196)
 • HSS-TiN (311)
 • HSS HM-bestückt (58)
 • M42 (98)
 • VHM (86)
keyboard_arrow_down
 • 0,08mm (1)
 • 0,3mm (3)
 • 0,4mm (2)
 • 0,5mm (3)
 • 0,8mm (2)
 • 1,1mm (4)
 • 1,5mm (5)
 • 1,9mm (6)
 • 2,4mm (8)
 • 2,5mm (5)
 • 3,4mm (5)
 • 3,9mm (7)
 • 3mm (18)
 • 4,2mm (7)
 • 4,8mm (8)
 • 4mm (9)
 • 5,3mm (6)
 • 5mm (16)
 • 6,8mm (3)
 • 6mm (20)
 • 7,6mm (1)
 • 7mm (17)
 • 8,5mm (3)
 • 8mm (19)
 • 9,5mm (3)
 • 9mm (25)
 • 10mm (27)
 • 11mm (63)
 • 12mm (51)
 • 13mm (18)
 • 14mm (59)
 • 15mm (13)
 • 16mm (66)
 • 17mm (7)
 • 18mm (72)
 • 20mm (78)
 • 21mm (3)
 • 22mm (84)
 • 24mm (76)
 • 25mm (9)
 • 26mm (39)
 • 27mm (32)
 • 28mm (54)
 • 29mm (3)
 • 30mm (123)
 • 31mm (41)
 • 32mm (8)
 • 33mm (75)
 • 34mm (49)
 • 35mm (2)
 • 36mm (55)
 • 37mm (66)
 • 38mm (2)
 • 39mm (67)
 • 40mm (67)
 • 41mm (12)
 • 43mm (146)
 • 44mm (2)
 • 45mm (15)
 • 47mm (122)
 • 50mm (16)
 • 51mm (36)
 • 52mm (107)
 • 53mm (10)
 • 54mm (17)
 • 55mm (3)
 • 56mm (40)
 • 57mm (133)
 • 58mm (18)
 • 59mm (13)
 • 60mm (16)
 • 61mm (4)
 • 62mm (28)
 • 63mm (121)
 • 64mm (12)
 • 66mm (37)
 • 68mm (4)
 • 69mm (166)
 • 70mm (13)
 • 71mm (4)
 • 72mm (5)
 • 73mm (27)
 • 74mm (13)
 • 75mm (170)
 • 78mm (45)
 • 80mm (19)
 • 81mm (174)
 • 82mm (34)
 • 84mm (4)
 • 85mm (7)
 • 86mm (8)
 • 87mm (196)
 • 88mm (4)
 • 90mm (14)
 • 91mm (52)
 • 93mm (12)
 • 94mm (134)
 • 95mm (6)
 • 97mm (45)
 • 98mm (2)
 • 100mm (32)
 • 101mm (143)
 • 102mm (46)
 • 104mm (5)
 • 105mm (6)
 • 107mm (25)
 • 108mm (57)
 • 109mm (51)
 • 110mm (7)
 • 114mm (65)
 • 115mm (59)
 • 116mm (28)
 • 120mm (73)
 • 121mm (39)
 • 125mm (86)
 • 128mm (25)
 • 130mm (48)
 • 134mm (49)
 • 135mm (67)
 • 140mm (67)
 • 142mm (20)
 • 144mm (4)
 • 145mm (33)
 • 147mm (11)
 • 149mm (2)
 • 150mm (51)
 • 153mm (13)
 • 154mm (2)
 • 155mm (40)
 • 158mm (2)
 • 159mm (10)
 • 160mm (26)
 • 162mm (2)
 • 165mm (59)
 • 166mm (2)
 • 170mm (30)
 • 171mm (11)
 • 175mm (46)
 • 176mm (2)
 • 177mm (10)
 • 180mm (28)
 • 184mm (10)
 • 185mm (35)
 • 190mm (22)
 • 191mm (10)
 • 195mm (22)
 • 198mm (8)
 • 200mm (36)
 • 205mm (29)
 • 206mm (10)
 • 210mm (33)
 • 214mm (7)
 • 215mm (18)
 • 220mm (38)
 • 222mm (7)
 • 225mm (12)
 • 230mm (28)
 • 235mm (33)
 • 239mm (4)
 • 240mm (3)
 • 245mm (16)
 • 248mm (4)
 • 250mm (16)
 • 255mm (4)
 • 257mm (4)
 • 260mm (30)
 • 265mm (15)
 • 267mm (4)
 • 270mm (15)
 • 275mm (12)
 • 277mm (5)
 • 280mm (4)
 • 285mm (2)
 • 287mm (3)
 • 290mm (12)
 • 295mm (18)
 • 298mm (3)
 • 300mm (10)
 • 305mm (11)
 • 310mm (18)
 • 320mm (3)
 • 321mm (3)
 • 325mm (11)
 • 330mm (13)
 • 335mm (4)
 • 340mm (4)
 • 345mm (13)
 • 360mm (5)
 • 365mm (14)
 • 370mm (11)
 • 385mm (16)
 • 400mm (15)
 • 405mm (3)
 • 410mm (3)
 • 430mm (17)
 • 450mm (50)


-49% Logo Löher Verlängerungshülse, weich MK 2 : MK 3 DIN 2187 505/00-0,086mm
505/00-0,086mm
Anmod om tilbud
74,58 € MSRP
21 Variants
-44% Logo Löher Aufbohrer Ø 20,7mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 390/00-20,7mm
390/00-20,7mm
Anmod om tilbud
123,61 € MSRP
78 Variants
-44% Logo Löher Aufbohrer, lang Ø 19mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 395/00-19mm
395/00-19mm
Anmod om tilbud
146,20 € MSRP
42 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 14,25mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-14,25mm
360/00-14,25mm
Anmod om tilbud
115,71 € MSRP
90 Variants
-41% Logo Löher Aufbohrer, zyl., Mitnehmerlappen Ø 15mm Typ N HSS rechts 380/00-15mm
380/00-15mm
Anmod om tilbud
98,99 € MSRP
24 Variants
-41% Logo Löher Mehrfach Stufenbohrer,180°, zyl., mittel Ø 15,00x 9,00mm Typ N HSS rechts 581/01-15,00x 9,00mm
581/01-15,00x 9,00mm
Anmod om tilbud
86,51 € MSRP
6 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., kurz Ø 15,7mm Typ N HSS rechts 020/00-15,7mm
020/00-15,7mm
Anmod om tilbud
61,50 € MSRP
405 Variants
-44% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 17mm Typ W HSS rechts Gr. MK2 302/00-17mm
302/00-17mm
Anmod om tilbud
111,30 € MSRP
38 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, verstärkt, kurz Ø 17,5mm Typ N HSS rechts Gr. MK3 310/00-17,5mm
310/00-17,5mm
Anmod om tilbud
91,68 € MSRP
64 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 350 - 450mm Ø 8mm Typ N HSS rechts 144/03-8mm
144/03-8mm
Anmod om tilbud
78,40 € MSRP
158 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 14,4mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 300/00-14,4mm
300/00-14,4mm
Anmod om tilbud
54,11 € MSRP
343 Variants
-37% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., kurz Ø 14,5mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 060/00-14,5mm
060/00-14,5mm
Anmod om tilbud
94,79 € MSRP
154 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., lang Ø 16mm Typ N HSS rechts 030/00-16mm
030/00-16mm
Anmod om tilbud
58,99 € MSRP
168 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer Ø 13mm Typ HK HSS für Kunststoff Hartgummi Gummi Plexiglas 029/00-13mm
029/00-13mm
Anmod om tilbud
55,88 € MSRP
79 Variants
-44% Logo Löher Blechschälbohrer, zyl. Ø 26,0-40,0mm Typ N HSS rechts 570/00-26,0-40,0mm
570/00-26,0-40,0mm
Anmod om tilbud
112,31 € MSRP
5 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, lang Ø 12,3mm Typ N HSS rechts Gr. MK1 320/00-12,3mm
320/00-12,3mm
Anmod om tilbud
63,40 € MSRP
159 Variants
-44% Logo Löher Stufenbohrer, zyl. Ø 6,0-30,0mm Typ N HSS rechts 572/00- 6,0-30,0mm
572/00- 6,0-30,0mm
Anmod om tilbud
113,32 € MSRP
3 Variants
-44% Logo Löher Spiralbohrer, überlang 265 - 605mm Ø 16,5mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 330/01-16,5mm
330/01-16,5mm
Anmod om tilbud
130,88 € MSRP
130 Variants
-49% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 15mm HM-bestückt rechts 700/00-15mm
700/00-15mm
Anmod om tilbud
72,39 € MSRP
28 Variants
-41% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., extra kurz Ø 19mm Typ N HSS rechts 010/00-19mm
010/00-19mm
Anmod om tilbud
56,68 € MSRP
157 Variants

Populære mærker